Šišanje s lisičjim repom za dugu kosu: fotografija